EConGrid modtager støtte fra markedsmodningsfonden

EConGrid har modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden til en storskala test af vores produkt til leverance af regulerkraft fra backup batterier.
http://markedsmodningsfonden.dk/markedsmodningsfonden-uddeler-40-mio-kr-til-innovative-forretningsideer

Vi skal efter en succesfuld testperiode teste vores produkter i et større antal og i løbet af projektet både teste installationsmetoder og vores aggregator software. Målet er at modne produktet og opnå både erfaring og et referencegrundlag til den umiddelbart efterfølgende kommercielle udrulning.
Produktet gør det muligt at anvende overskuds kapacitet på eksisterende batterier til at levere regulerkraft til balancering af elnettet.

Vi ser det som et vigtigt element at udnytte eksisterende udstyr til at understøtte den grønne omstilling, til gavn både for vores kunder og miljøet.

EConGrid deltager i Ancillary Services and Demand Response Management Forum

I sidste uge deltog ECongrid i den 2 årlige konference ”Ancillary Services and Demand Response Management Forum” i Berlin. Vi deltog sammen med 40 eksperter fra europæiske transmissionssystemoperatører, distributionssystemoperatører, balanceansvarlige parter, forsyningsvirksomheder, aggregatorer og andre interesserede fra branchen.

Hovedemnerne der blev præsenteret og diskuteret ved konferencen, var succesfuld integration af ”demand side management” (styring af elforbrug) på markedet for systemydelser og design af balancemarkeder.

Det stigende behov for fleksibilitet og balancemarkeder er blevet væsentlige emner for interessenter. Ved at muliggøre nye aktørers mulighed for at bidrage med systemydelser kan der skabes stor værdi på det balancemarkederne. Fordelene er store: Generel øget stabilitet af netværket, generel øget effektivitet af markeder og forbedret kundeværdi.

Mangfoldigheden af ekspertbidrag, paneldiskussioner, samt livlige debatter og networking med internationale deltagere, giver os stor inspiration i forhold til vores fremtidige arbejde og udvikling i EConGrid. Vi er stolte af at være en af de europæiske pionerer i udforskning og udvikling af behovsstyring, og vi ser frem til iværksætte dette og skabe fordele for vores kunder.

EConGrid deltager ved PP-dag på Syddansk Universitet

Den 20. april er EConGrid igen på tur for at hilse på studerende ved Danmarks naturvidenskabelige uddannelsesinstitutioner. Denne gang går turen til Syddansk Universitet i Odense, hvor EConGrid deltager ved dette års PP-dag (Praktik- og projektdag).

Som navnet indikerer, er formålet med dagen at skabe kontakt mellem studerende og virksomheder med henblik på fremtidige praktik/projektophold. EConGrid søger en person, der har lyst til at til at lære, men som også tager ansvar, og bruger sin tillærte teori.

Er det dig? Så send os en ansøgning og dit cv, eller kom forbi, og sig hej til PP-dag, hvis du er studerende ved SDU.