Markeder for fleksibilitet

Et af nøgleelementerne i sikring af en stabil elforsyning, er at holde forholdet mellem elforbrug og elproduktion i konstant balance. Dette gøres med hjælp fra en række balance- og systemydelser, købt af transmissionssystemoperatøren, hvor elforbrugere og elproducenter gentagne gange justerer deres forbrug og produktion op eller ned. Ydelserne kræver normalt meget hurtig respons.

Baseret på styring af forbrug, produktion og lagring hos mange mindre, fleksible kunder, leverer EConGrid disse ydelser. Ydelserne kommer i form af faldende eller skiftende forbrug, når der er mangel på elektricitet eller øget forbrug, når der er overskydende el i systemet.

Værdi af fleksibilitet

Efterspørgslen efter- og værdien af sådanne balance- og hjælpeydelser er steget, da mere af vores elproduktion i dag stammer fra vind- og solenergi. Dette er langt mindre forudsigeligt end traditionel termisk eller atomkraftproduktion.

Balance- og hjælpeydelser har i mange år været leveret af store eller mellemstore kraftværker, der kan justere deres produktion op eller ned for at skabe balance i systemet. Deres ulempe er imidlertid en stor mængde CO2-udledning og forurening af vores miljø.

Som følge af vores overgang til grøn økonomi, erstattes disse kraftværker, drevet af brændende kul, olie eller naturgas, med bæredygtige energikilder. Mere vedvarende energi betyder også flere udsving i systemet og dermed øget pris på den balancegivende fleksibilitet.

EConGrid yder et vigtigt bidrag til den fortsatte omstilling til grøn økonomi, da vores tekniske løsning erstatter forurenende kraftværker ved at tilbyde balance- og systemydelser uden CO2-udledning. For at kunne levere nok systemydelser, baseret på fleksibelt elforbrug fremover, er det afgørende at aktivere det fleksibilitetspotentiale, som ligger ved mindre forbrugere. Det er netop denne udfordring som EConGrid adresserer med vores software løsning. Dette er en smartere og renere måde at balancere elnettet på.