Jeres fordele

Ved at integrere jeres fleksible aktiver i EConGrids portefølje, vil I være i stand til at:

  • få adgang til balancemarkederne og markeder for systemydelser
  • generere ny indkomst
  • forøge jeres energieffektivitet
  • optimere jeres elforbrug
  • reducere jeres CO2–aftryk og hjælpe med at bekæmpe klimaændringer.

Et partnerskab med EConGrid vil også give jer værdifuld indsigt i jeres energidata. Måling, sporing og analyse af jeres elforbrug er første skridt mod at sænke jeres energiomkostninger, såvel som jeres CO2-udslip. EConGrids teknologi giver jer mulighed for dette. Foruden at modtage de direkte fordele for jeres virksomhed, medvirker I til at:

  • støtte integration og fuld udnyttelse af grøn energi i elsystemet
  •  bidrage til stabiliteten af elnettet og jævn strømforsyning
  • spare dyre investeringer i nye kraftværker.

Vi sikrer, at jeres deltagelse i handel af fleksibilitet ikke påvirker jeres virksomhedsdrift, site sikkerhed, komfortniveau eller produktionsydelse.