Hvorfor er jeres involvering vigtig

De europæiske elmarkeder undergår for tiden store ændringer. Mængden af vedvarende energi er stærkt stigende, energiforbruget vokser og de konventionelle kraftværker udfases for at reducere CO2-udledning og afhjælpe klimaforandringer.

Elpriserne er mere svingende end nogensinde før. Dette skaber mulighed for at almindelige strømforbrugere kan reducere deres energiomkostninger, såvel som at skabe ny indtægt og samtidig hjælpe miljøet.

I 2050 er målet, at alle energisektorer i Danmark skal forsynes udelukkende ved brug af vedvarende energi. Da vindenergi er den primære vedvarende energikilde i Danmark, ønskes derfor øget energiforbruget når det blæser, samt at skabe øget muligheder for balancering af nettet.

Behov for balancering

Større produktionsmængder fra vindmøller og solanlæg intensivere mængden af svingninger i elnettet. Dette skaber et øget behov for systembalancerende ydelser. De nuværende udbydere af disse ydelser er de konventionelle kraftværker, som dog er under udfasning. Derfor er der behov for alternativer til at levere disse systembalancerende ydelser, og et behov for nye aktører som kan levere kapacitetsbalancering. Dette kan løses af en aggregator der repræsentere indehavere af fleksibelt elforbrug, produktion og energilager.