Energinet Pilotprojekt

Energinet Pilotprojekt: Nye teknologier på markedet

EConGrid er, sammen med sin søstervirksomhed Energy Cool, udvalgt til deltagelse i et pilotprojekt omhandlende integration af nye teknologier på markederne for systemydelser. Pilotprojektet er lanceret af den danske systemoperatør Energinet.dk og løber i perioden 2016/01 – 2017/08.

Formålet med pilotprojektet er at give markedsaktører og Energinet.dk erfaring med, hvordan nye teknologier, krav og markedsrammer succesfuldt spiller sammen. Pilotprojektets deltagere har allerede udviklet en teknologi til udrulning på markedet, men oplever udfordringer ved at deltage på markedet under de nuværende rammer og krav. Projektet hjælper derfor med at identificere barriere for udnyttelse af fleksibilitet på markedet for systemydelser og samle input til fremtidig markedsdesign.

I projektet arbejder EConGrid med at definere rammer til afregning og online måling af mange distribuerede kilder, der leverer FRR-M. EConGrid samler online data om energiforbrug og fleksibilitet fra udvalgte sites, udfører prognoser, tests og beregninger samt aktiveringer af systemydelser. Data skal bruges som et grundlag for godkendelse af aggregerede kilders anvendelse som en pålidelig ressource af regulérkraft.

Energinet.dk indkøber systemydelser, der sikrer, at produktion og forbrug til enhver tid er i balance, og at elsystemet forbliver stabilt i tilfælde af fejl. Dette sikrer en høj forsyningssikkerhed i Denmark. I takt med at der kommer mere vindenergi og dermed mere svingende produktion til elnettet, har Denmark behov for at aktivere mest mulig fleksibilitet fra forbrugssiden.

Om projektpartnere

EConGrid er en specialiseret softwarevirksomhed, der styrer energiaktiver med fleksibelt elforbrug, produktion og lagring. Energy Cool er leverandør af markedets mest energibesparende løsning indenfor køling af server- og teknikrum. Energinet.dk ejer og driver det danske el- og gastransmissionsnet, sikrer stabilitet af nettet og høj forsyningssikkerhed. Læs mere om Energinet.dk her: http://energinet.dk

For yderligere oplysninger om projektet, er du velkommen til at kontakte Thomas Hune, CEO på tsh@econgrid.com