Projekt CASHPump

Kommerciel forecasting og aggregering af SMV Varmepumper

Det EUDP-medfinansierede projekt CASHPump har til formål at forvandle det tekniske potentiale ved intelligent styring af varmepumper (VP) til en kommerciel løsning til gavn for SMV VP-ejere, aggregator, balanceansvarlige (BRP) og systemansvarlige (TSO).

CASHPump integrerer varmepumper i en eksisterende portefølje af regulérkraft, styret ved en uafhængig aggregator. Ved succesfuld forbindelse af SMV-ejere af VP til  et stadig mere attraktivt marked med regulérkraft gennem en aggregator, frigøres en indtægtskilde ved succesfuld udførelse. TSO og BRP tilbydes en hurtig og pålidelig kilde af ren regulérkraft, samt mindskning af behovet for betydelige investeringer i en (ubrugt) kapacitet.

Projekt CASHPump bygger på et partnerskab mellem en uafhængig aggregator (EConGrid), varmeleverandør (EWII) og et universitet (DTU Compute) og har modtaget støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). EUDP er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Projektet løber i perioden 2016/10 – 2018/10.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Thomas Hune, CEO, på tsh@econgrid.com eller Stanislava Bøgeskov-Jensen, projektleder, på swb@econgrid.com.