Aggregatorens rolle

EConGrid er en aggregator – en ny aktør på energimarkederne, der benytter Smart Grid teknologi til at forbinde fleksible forbrugere til markederne. Dette gør det muligt for forbrugerne at tjene penge på deres fleksibilitet, som ellers ville være ubrugt og værdiløs uden for markedet.

Nuværende markedsstruktur er bygget til store markedsaktører og kræver en tærskelmængde på mindst 10 MW for at byde ind på energimarkedet. Mindre forbrugere som ikke har tilstrækkelig mængde og derfor ingen mulighed for direkte markedsadgang, kan kun få adgang til markedet via en aggregator.

Aggregatoren samler fleksibiliteten fra flere mindre forbrugere i større aggregerede klumper, som derefter sælges på eksisterende elmarkeder eller gennem bilaterale aftaler. Indtægter fra handel deles mellem aggregator og forbruger.

Aggregator tilbyder således en god løsning til kunder, som hverken har en tilstrækkelig mængde fleksibilitet eller viden og ekspertise, til at handle selvstændigt.

Fleksible aktiver har stor værdi på energimarkederne. EConGrids kunder kan fuldt ud udnytte dette potentiale.